Nhà máy thủy điện Trung Sơn triển khai kế hoạch trung tu sửa chữa, bảo dưỡng 4 tổ máy

[:vi]

Ngày 01/12/2019, Thông qua phương án kỹ thuật đã được đơn vị cấp trên Tổng công ty Phát điện 2 phê duyệt, theo đó Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) phối hợp với Trung tâm bảo trì thủy điện và  dịch vụ kỹ thuật – Công ty cổ phần thủy điện A Vương tiến hành ngừng máy để thực hiện kế hoạch trung tu sửa chữa, bảo dưỡng 4 tổ máy tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn, cụ thể:

+ Từ ngày 01/12 – 14/12/2019: Trung tu tổ máy H1

+ Từ ngày 15/12 – 28/12/2019: Trung tu tổ máy H2

+ Từ ngày 01/01 – 14/01/2020: Trung tu tổ máy H3

+ Từ ngày 10/2 – 23/2/2020: Trung tu tổ máy H4

Các hạng mục sẽ tiến hành trung tu gồm: kiểm tra bảo dưỡng máy phát, tuabin máy phát; kiểm tra bảo dưỡng cầu trục nhà máy và các thiết bị phụ; kiểm tra bảo dưỡng máy biến áp chính …

Trong thời gian qua, TSHPCo đã thực hiện tốt công tác kỹ thuật vận hành các tổ máy theo đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục cung cấp điện cho hệ thống lưới điện Quốc gia, triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ, PCCN bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của Công ty, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị

Ban Lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã kêu gọi toàn thể CBCNV ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện trung tu sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H1, H2 an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra để thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019).

Một số hình ảnh:

 

Cán bộ kỹ thuật TSHPCo kiểm tra tủ điều khiển hệ thống kích từ

Cán bộ kỹ thuật TSHPCo kiểm tra cổ góp máy phát

Tin và ảnh: Nguyễn Trường Chinh[:]