Nhà máy Thủy điện Trung Sơn chính thức phát điện và hòa điện thành công vào lưới điện Quốc gia Tổ máy số 4

Vào lúc 21 giờ 23 phút ngày 20/6/2017, Tổ máy số 4 Nhà máy thủy điện Trung Sơn chính thức phát điện và hòa điện thành công vào lưới điện Quốc gia. Tổ máy số 4 là tổ máy cuối cùng của nhà máy thủy điện Trung Sơn. Việc phát điện tổ máy số 4 Thủy điện Trung Sơn đã đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2 đề ra.

Đồng thời, đây cũng là một trong những tiền đề quan trọng để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng kế hoạch được giao và nhằm cung cấp một sản lượng điện lớn (trên 1 tỷ kWh/năm) cho hệ thống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong thời gian tới, Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và Tư vấn tiếp tục tập trung cao độ để phấn đấu hoàn thành các hạng mục của công trình vào tháng 8/2017.

Một số hình ảnh trong ngày Tổ máy số 4 Nhà máy thủy điện Trung Sơn phát điện và hòa điện thành công vào lưới điện Quốc gia:

Tin và ảnh: Tuấn Nam