MẪU VỀ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ – DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Son

Quy tắc đạo đức và ứng xử

GIỚI THIỆU

Quy tắc đạo đức và ứng xử này chỉ ra thái độ của công ty TSHPCo về công tác chống tham nhũng, và các tiêu chuẩn dự kiến về cách cư xử của các lãnh đạo và nhân viên của Trung Sơn.

THÁI ĐỘ CỦA CÔNG TY TSHPCo

1.       TSHPCo cam kết làm tất cả các nổ lực hợp lý để tiến hành kinh doanh và những công việc của mình nhằm đảm bảo rằng công ty, lãnh đạo công ty và nhân viên công ty không tham gia hay tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức tham nhũng nào.

2.       Tham nhũng gây ra nghèo đói và đau khổ, hạn chế sự tăng trưởng kinh tế, có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn và môi trường và có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, dân sự và các hình phạt cho TSHPCo hoặc cá nhân các nhà quản lý và nhân viên công ty.

3.       Các thực tiễn tham nhũng bao gồm:

·     Hối lộ– tặng, cho, nhận hoặc mời mọc, một cách trực tiếp hay gián tiếp, bất cứ thứ gì có giá trị để làm ảnh hưởng sai lệch đến hành động của người khác.

·     Gian lận– bất kỳ hành động , thiếu sót hay sai trái nào tạo ra để cố tình lừa dối hoặc cố gắng lừa dối người khác nhằm nhận được tiền hoặc những lợi ích khác hoặc để trốn tránh nghĩa vụ.

·     Thông đồng– một sự sắp xếp giữa hai hay nhiều người có ý định nhằm đạt được một mục đích không chính đáng, kể cả tác động không chính đáng đến hành động của người khác.

·       Cưỡng chế – làm suy yếu, quấy rầy, hãm hại hoặc đe dọa để thực hiện hành động một cách trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ một người nào hoặc tài sản của họ một cách sai trái nhằm làm ảnh hưởng không đúng  đến hành động của họ.

·     Phá rối – cố tình phá hủy, làm sai lệch, thay đổi hoặc che dấu bằng chứng hoặc khai man, ép buộc bất cứ bên nào để thực hiện hành động để làm hư hại đến sự điều tra.  Lưu ý rằng người đó có thể thuộc công ty cũng có thể thuộc tổ chức khác.

4.       TSHPCo cấm lãnh đạo và nhân viên của công ty trong việc khuyến khích bất kỳ hình thức tham nhũng nào liên quan đến công việc của công ty.

5.       TSHPCo đã đưa ra một chương trình chống tham nhũng toàn diện và sẽ thực hiện đúng như chương trình này và xem xét tính hiệu quả của nó hàng năm.

6.       Dự kiến quản lý và nhân viên của TSHPCo sẽ hoàn toàn quen thuộc với chương trình này và để đảm bảo việc họ hoàn thành đào tạo cho các bộ phận khác của công ty- bao gồm nhưng không giới hạn Quy tắc Đạo đức và Ứng xử, Đăng ký Xung đột về Quyền lợi, và nếu có thể áp dụng được vai trò của Đội trưởng gói thầu và Danh mục Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ để họ được sử dụng.

CÁC TIÊU CHUẨN RIÊNG VỀ ỨNG XỬ ĐẠO ĐỨC

·     Ngoài việc tuân thủ hợp pháp Luật và các Nghị Định của Việt Nam, tuân thủ các quy định của EVN và những gì có thể áp dụng được về các chính sách đấu thầu của các cơ quan tài trợ quốc tế, quản lý và nhân viên của TSHPCo hành động phù hợp với các tiêu chuẩn về đạo đức và ứng xử khi làm việc, trong công tác chuyên môn của mình như là một đại diện cho cả TSHPCo:

·     Tính minh bạch– quản lý và nhân viên của công ty sẽ không dùng địa vị của mình để đạt được mục đích cá nhân và sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và tính trung thực.

·     Tính công bằng– quản lý và nhân viên sẽ cư xử cởi mở và công bằng với tất cả các nhà cung cấp tiềm năng hay hiện tại, cung cấp hàng hóa, công trình hay dịch vụ và sẽ không đưa ra bất kỳ sự ưu tiên không hợp lệ nào.

7.       Quan tâm đến giá trị đồng tiền– quản lý và nhân viên sẽ luôn phải tìm cách để đảm bảo giá trị tối ưu cho đồng tiền trong bất kỳ lần đấu thầu nào do TSHPCo thực hiện, và việc cung cấp kịp thời, đúng số lượng và chất lượng hàng hóa, công trình, dịch vụ theo hợp đồng áp dụng.

8.       Cá nhân các nhà quản lý và nhân viên sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo rằng họ và những nhân viên họ quản lý, ứng xử theo lối đạo đức và đúng đắn như được miêu tả ở trên.

9.       Quản lý và nhân viên của TSHPCo sẽ không đưa hay nhận bất cứ món quà hay chiêu đãi nào trị giá hơn 500.000 đồng cho bất kỳ người hay tổ chức nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình mà trong vai trò đại diện cho TSHPCo.

10.  Quản lý và nhân viên TSHPCo sẽ không được thực hiện hoặc nhận bất kỳ đồng tiền nào tạo điều kiện để khuyến khích người khác thực hiện trách nhiệm của mình, ngoại trừ khi quản lý hoặc nhân viên có nguy cơ bị đe dọa về sự an toàn tính mạng.

11.  Quản lý và nhân viên TSHPCo sẽ không lạm dụng lợi ích cá nhân để thu được bất kỳ thông tin nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của họ khi đại diện cho TSHPCo. Cụ thể là họ sẽ phải đảm bảo không bị rò rỉ thông tin của:

·     Nội dung của bất kỳ hồ sơ mời thầu nào trước khi chính thức ban hành thời gian và ngày tháng.

·     Nội dung của hồ sơ dự thầu, sổ ghi chép, biên bản đánh giá thầu hoặc các ý kiến của bên thứ ba về hồ sơ dự thầu trước khi công bố chính thức thời gian và ngày tháng của kết quả lựa chọn nhà thầu.

·     Đề nghị TSHPCo làm rõ và phúc đáp những yêu cầu này của nhà thầu trước khi công bố chính thức thời gian và ngày tháng của kết quả lựa chọn nhà thầu.

·     Nhà thầu đề nghị làm rõ và TSHPCo phúc đáp lại những yêu cầu này trước khi công bố thời gian và ngày tháng chính thức của việc đồng thời làm rõ cho tất cả các nhà thầu.

·     Báo cáo của Hội đồng đánh giá thầu, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc đánh giá trước khi công bố chính thức thời gian và ngày tháng của kết quả lựa chọn  nhà thầu.

·     Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi công bố thời gian và ngày tháng chính thức

·     Bất kỳ thông tin đấu thầu nào có con dấu bí mật hoặc đánh dấu theo Luật hoặc các Nghị Định của Việt Nam, các quy định của EVN hoặc là khi áp dụng các chính sách đấu thầu của nhà tài trợ quốc tế.

12.  Quản lý và nhân viên của THSPCo hiểu rằng trong bất cứ trường hợp nào mà có bằng chứng hợp lý, bất kỳ sự vi phạm nào về Quy tắc ứng xử, sẽ phải báo cáo lên cấp quản lý hoặc các cấp có thẩm quyền cao hơn.

13.  Những cá nhân báo cáo những vi phạm đó với ý đồ tốt sẽ được bảo vệ khỏi bị đe dọa, quấy rối hoặc bị trù dập trong bất kỳ trường hợp nào theo Luật và Nghị Định của Việt Nam và các quy định liên quan về chống tham nhũng, khiếu nại và tố cáo.

CAM KẾT:

Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy tắc đạo đức và ứng xử này và đồng ý tuân theo.

 

Chữ ký:
Tên:
Ngày tháng:

 

Chi tiết Download: Tại đây