Lễ ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 14/7/2017, tại Công ty Mua bán điện (EPTC) đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Trung Sơn giữa EPTC (theo ủy quyền số 3031/UQ-EVN ngày 07/7/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) với Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo).

Đây là sự kiện quan trọng, đáp ứng điều kiện để Cục Điều tiết Điện lực cấp giấy phép hoạt động Điện lực cho TSHPCo và tham gia thị trường phát điện cạnh tranh vào cuối năm 2017.

Hình ảnh tại buổi Lễ ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Tin và ảnh: Tuấn Nam