Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-04.TML: Quan trắc đồng thời và quan trắc kiểm tra trạm thủy văn cấp I Mường Lát

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-04.TML: Quan trắc đồng thời và quan trắc kiểm tra trạm thủy văn cấp I Mường Lát

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Quyết định phê duyệt

1

Thủy điện Trung Sơn TV-04.TML: Quan trắc đồng thời và quan trắc kiểm tra trạm thủy văn cấp I Mường Lát Chỉ định thầu

936.750.000

879.703.000

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

 

Trọn gói 06 tháng Số 122/QĐ-TĐTS ngày 20/05/2016 của Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn