Kết quả đấu thầu gói thầu G-RE-23

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax/Email: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597/ dauthau.ts@gmail.com

Thông tin kết quả đấu thầu gói thầu G-RE-23 như sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Quyết định phê duyệt

1

Dự án thuỷ điện Trung Sơn

G-RE-23: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và vật tư kỹ thuật chuyên ngành trạm thủy văn Mường Lát

Chào hàng cạnh tranh

374.695.000

271.470.000

Công ty cổ phần thiết bị khí tượng thuỷ văn và môi trường Việt Nam HYMETCO

Trọn gói

03 tháng

81/QĐ-TĐTS ngày 05/04/2016