Thư mời chào giá Gói thầu: G-MW-06“Cung cấp và lắp đặt 13 bộ cảm biến đo mực nước hồ chứa phục vụ công tác vận hành nhà máy thủy diện Trung Sơn”

This content is only available in Vietnamese. Please click the link below to switch to Vietnamese version.