Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác hoàn thiện các hạng mục công trình Dự án thủy điện Trung Sơn

This content is only available in Vietnamese. Please click the link below to switch to Vietnamese version.