Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn (TSHPCo) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017

Ngày 11/4/2017, tại văn phòng Ban quản lý dự án Thủy điện Trung Sơn,  Công ty và Công đoàn TSHPCo đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2) gồm có: ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch công đoàn EVNGENCO2; ông Bùi Trung Thành – Phó trưởng Ban TCNS EVNGENCO2. Tham dự Hội nghị còn có Ban Giám đốc, BCH Công đoàn và toàn thể CBCNV các đơn vị thuộc Công ty.

Ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết đánh giá Thoả ước lao động tập thể năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty và Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt EVNGENCO2, ông Nguyễn Văn Ngộ đã ghi nhận những kết quả TSHPCo đã đạt được trong năm 2016 đồng thời trong năm 2017, Công ty và Công đoàn TSHPCo cần quan tâm hơn nữa đến việc đảm bảo quyền lợi; chế độ phúc lợi cho người lao động; việc sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động của công ty sau khi kết thúc giai đoạn quản lý dự án; rà soát lại các quy chế nội bộ công ty cho phù hợp với giai đoạn vận hành.

Thay mặt tập thể Công ty,  ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của EVNGENCO2 và giao các đơn vị của công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2; Công đoàn EVNGENCO2 và ý kiến tham luận tại Hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo trước khi công bố và tổ chức thực hiện.

Tin: Tuấn Nam

Một số hình ảnh tại Hội nghị Người lao động năm 2017

Ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch công đoàn EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị