Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu năm 2018

Ngày 06/7, tại Văn phòng Ban quản lý dự án, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho người lao động theo Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế.

Lớp huấn luyện diễn ra trong 2 ngày từ ngày 06/7 đến ngày 07/7/2018, tham gia lớp huấn luyện gồm có 84 học viên CBCNV trong đó lực lượng tham gia sơ cứu, cấp cứu là 35 học viên thuộc Phân xưởng vận hành trong Công ty .

Thông qua lớp huấn luyện, các học viên được cán bộ Trung tâm y tế dự phòng huyện Quan Hóa giới thiệu những kiến thức cơ bản về sơ cứu, cấp cứu, tính chất, thứ tự, phương pháp những việc cần làm khi tai nạn xảy ra … Phần thực hành các học viên được hướng dẫn và thao tác các tình huống giả định cách sơ cứu, cấp cứu ( băng nẹp tay, chân, băng bó cầm vết thương …).

Tổ chức lớp huấn luyện là điều kiện để các học viên CBCNV trong Công ty hiểu những nội dung cơ bản và tiếp thu, thao tác thực tế về công tác sơ cứu cấp cứu. Qua đó vận dụng vào thực tiễn, chủ động trong công tác sơ cứu cấp cứu khi tai nạn xảy ra tại Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi Huấn luyện

Tình huống giả định băng nẹp cánh tay

Tình huống giả định băng nẹp cổ chân, cẳng chân

Tình huống giả định băng nẹp cổ chân, cẳng chân

Tình huống giả định băng nẹp cánh tay

Tin: Duy Lợi

Ảnh: Trung Sinh