Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Ngày 27/4/2018, tại Văn phòng Ban quản lý Dự án thủy điện Trung Sơn, Công ty TNHH MTV  thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2018.

Tham dự hội nghị, đại diện Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO2) có ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, ông Bùi Trung Thành– Phó trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự  Tổng công ty, về phía TSHPCogồm có: ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc, ông Lê Tấn Duy – Chủ tịch Công đoàn; Kiểm soát viên, Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo và CBCNV các phòng, ban, phân xưởng thuộc Công ty.

Ông Vũ Hữu Phúc –Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty. Nội dung báo cáo đã đánh giá những kết quả Công ty đã đạt được như: thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NLĐ trong Công ty nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo chính sách của Nhà nước, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Ông Lê Tấn Duy, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện Tập thể NLĐ đã báo cáo tổng hợp nội dung đóng góp ý kiến của NLĐ tại Hội nghị các Tổ công đoàn cấp cơ sở và dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2018. Hầu hết những ý kiến đóng góp của NLĐ đã được Người sử dụng lao động và Đại diện Tập thể người lao động thống nhất đưa vào nội dung dự thảo Thỏa ước, điều này thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Người sử dụng lao động cho hoạt động Công đoàn công ty và phát huy cao nhất quyền và lợi ích của người lao động theo quy chế thực hiện dân chủ của Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt GENCO2, ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận những những kết quả TSHPCo đã đạt được trong năm 2017, TSHPCo cần quan tâm hơn nữa đến việc đảm bảo quyền lợi cho NLĐ; việc sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động của Công ty khi kết thúc giai đoạn quản lý dự án; rà soát lại các chế độ Công ty cho phù hợp với giai đoạn sản xuất kinh doanh.Nhân dịp Tháng công nhân năm 2018, Công đoàn GENCO2 đã thăm hỏi CNVC lao động tại nơi làm việc và trao tặng món quà trị giá 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) cho CNVC lao động TSHPCo

Thay mặt tập thể Công ty, ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của GENCO2 và Công đoàn GENCO2 và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của GENCO2 để nâng cao hiệu quả  lao động sản xuất, chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ Công ty.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2018 – 2020) và đại điện NLĐ tham gia đối thoại định kỳ và ký TULĐTT.

                                                                                                                                                             Tin: Duy Lợi

Ảnh: Trung Sinh

Một số hình ảnh tại Hội nghị Người lao động TSHPCo năm 2018

Ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch Công đoàn GENCO2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Ông Lê Tấn Duy – Chủ tịch công đoàn Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị  

      Ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó chủ tịch GENCO2 trao tặng quà thăm hỏi CNVC lao động TSHPCo nhân dịp Tháng công nhân năm 2018